Kontakt

Kontaktné údaje

Tel. číslo

Email

adresa

Fakturačné údaje

Informácie pre klientov

Aby sme mohli namontovať vodomer, je potrebné mať vodomernú šachtu pripravenú na montáž. Tiež je potrebné na obecnom úrade podpísať zmluvu o dodávke pitnej vody. Následne stačí mailom na adresu vakservis@gmail.com, prípadne telefonicky na číslo 0908 255 222 alebo 0908 447 760 ohlásiť, že potrebujete namontovať vodomer a dohodnúť sa na termíne, aby bola vodomerná šachta prístupná. Náš servisný technik Vás bude pred montážou kontaktovať. Faktúra za montáž bude zaslaná na Vašu adresu.

Pre vydanie stanoviska k napojeniu potrebujeme projektovú dokumentáciu ku prípojke, prípadne zakreslenie pripojenia alebo technickú správu. Dokumentáciu môžete doručiť osobne alebo poštou na adresu VaK SERVIS, s.r.o., Mnoheľova 4984/3B, 058 01 Poprad, alebo mailom na adresu: vakservis@gmail.com. Stanovisko k napojeniu vydáme do 14 dní od doručenia podkladov. Za vydanie stanoviska k napojeniu je poplatok 24 s DPH.