Niečo o nás

prevádzkovaných kanalizácií
0
Prevádzkovaných čistiarní odpadových vôd
0
Prevádzkovaných vodovodov
0
ČOV, na ktorých vykonávame technologický dozor
0

Spoločnosť VaK SERVIS, s.r.o. so sídlom v Poprade sa prioritne zaoberá prevádzkovaním verejných vodovodov a kanalizácií a výkonom technologického servisu čistiarní odpadových vôd.

Sme firma, ktorú založili ľudia s dlhoročnou praxou a skúsenosťami v oblasti vodárenstva, odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, vrátane návrhov, prevádzky a servisu technologických zariadení.

Prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií patrí medzi viazané živnosti, vyžadujúce odbornú spôsobilosť. Spoločnosť VaK SERVIS s.r.o. prevádzkuje verejné vodovody a verejné kanalizácie na základe živnostenského listu a osvedčení o odbornej spôsobilosti v desiatkach obcí na Slovensku. 

Našim krédom je „vrátiť vode život“ a zachovať ju čistú a v dostatku pre budúce generácie.

VaK SERVIS s.r.o.

ČOV - dosadzovacia nádrž

ČOV - prevzdušňovací systém

hrubé mechanické predčistenie

vodojem - armatúrna šachta